• Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi!

Tin tức sự kiện

Phát huy danh hiệu Thành phố Huế - Thành phố Du lịch sạch ASEAN trong năm 2022
01/03/2022 3:07:24 CH
Ngày 23/2/2022, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch 1169/KH-UBND về phát huy danh hiệu Thành phố Huế - Thành phố Du lịch sạch ASEAN trong năm 2022.

Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nhằm tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch của Thành phố, tăng cường năng lực cạnh tranh tiếp thị, nâng cao mức độ hài lòng và thu hút nhiều khách du lịch hơn, đồng thời cải thiện đời sống của người dân, góp phần phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường; cải thiện không gian nội đô và quảng bá các điểm đến du lịch có tầm quan trọng chiến lược đối với Thành phố; cụ thể hóa hơn nữa các tiêu chí của tiêu chuẩn thành phố du lịch sạch ASEAN.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, phát huy danh hiệu về thành phố du lịch sạch ASEAN để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh đường phố; quản lý, xử lý tốt chất thải, nước thải; bảo vệ, gìn giữ không gian xanh, chung tay xây dựng đô thị Huế xanh - sạch - sáng, an toàn và thân thiện, trong đó nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng.        

Vận động các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể, thiết thực; thường xuyên thực hiện hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, tích cực đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần” trên địa bàn Thành phố; phê phán, hạn chế những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh và phát động các phong trào, chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, thu gom, tái chế, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, cơ quan, công sở, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực công cộng, trong cộng đồng dân cư.

Góp phần xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; với du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông là đột phá, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng.

Yêu cầu kế hoạch là đề ra các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Thành phố Du lịch sạch ASEAN; chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy người dân làm trung tâm trong mục tiêu và tiến trình phát triển du lịch của tỉnh, của thành phố Huế.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về du lịch dịch vụ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị; vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp của nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát huy danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN.

Tăng thời lượng phát sóng trên hệ thống truyền thanh Thành phố về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường.

Phát huy danh hiệu Thành phố Du lịch sạch ASEAN phải gắn liền với việc phát huy tính tích cực, bền vững về môi trường du lịch, tạo chuyển biến trong toàn thành phố về giữ gìn và phát huy các tiêu chí công nhận danh hiệu.

Huy động tối đa các nguồn lực để đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng thành phố Huế - Thành phố Du lịch sạch ASEAN.

Về nội dung kế hoạch:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và địa phương về sự kiện thành phố Huế được công nhận danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN”.

- Phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Huế về các tiêu chí công nhận danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện tốt các tiêu chí công nhận gồm: Quản lý môi trường; Quản lý chất thải, nước  thải; Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh đường phố; Các không gian xanh; Các thiết chế về y tế, đô thị và an ninh trật tự đảm bảo; Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất ngành du lịch phù hợp và đạt chuẩn để gắn việc thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả đạt được của từng tiêu chí.

- Nâng cao nhận thức để Nhân dân thấy được lợi ích mang lại từ danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”. Người dân Thành phố chính là những người trực tiếp thụ hưởng lợi ích về vật chất, bên cạnh giá trị về tinh thần khi được sinh sống trong một môi trường tự nhiên trong sạch, môi trường kinh doanh lành mạnh. Do đó, cần triển khai sâu rộng để mỗi người dân phải là một “sứ giả” thân thiện, là hình ảnh quảng bá hiệu quả nhất cho ngành du lịch Thành phố, từ ý thức bảo vệ môi trường cho đến thái độ ứng xử văn hóa, văn minh.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về môi trường và phổ biến cẩm nang “Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch tại điểm đến Thừa Thiên Huế” để Nhân dân trên địa bàn thành phố Huế biết, chủ động ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để bảo đảm vệ sinh môi trường chung; phát triển không gian xanh; đảm bảo an toàn cho người dân và du khách; đầu tư hạ tầng phục vụ dịch vụ du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.

- Tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước. Tổ chức tốt các sự kiện, các lễ hội, các kỳ Festival nghề truyền thống Huế và các hoạt động văn hóa …; đăng cai tổ chức các sự kiện thường kỳ về văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế.

Thái Hùng (Văn phòng HĐND – UBND thành phố Huế)
 In trang]
north